ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 5/2014, θέμα 6 της Κοσμητείας (Δ/νσης) της ΣΤΕΦ, αποφασίστηκε η αλλαγή ημερομηνίας της ορκωμοσίας Μαίου για το ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (πρώην ΓΕΩΠΕ & πρώην ΤΕΑΝ), για την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5/2014.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ορκισθέντες να παραβρίσκονται στη γραμματεία τους το αργότερο μέχρι τις 9.30 π.μ. μαζί με την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

 

Από τη Γραμματεία