- Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2022

Ανακοινώνονται στις φοιτήτριες και φοιτητές της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022, καθώς και το υγειονομικό πρωτόκολλο, στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΕ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ