– Υποτροφίες από έσοδα κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Σχετική Προκήρυξη: Υποτροφίες Υπουργείου Οικονομικών με έσοδα του κληροδοτήματος Ζωης Σουτσου