- Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ανακοινώνεται στις/ους τελειόφοιτες/τους Μηχανικούς Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθμ. Ι3/ΠΣ60/10-11-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης στα Κοίλα.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10.30.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

από Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

Τονίζονται τα εξής:

 

Προσοχή: Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε απο το Πρυτανικό Συμβούλιο. Λόγω της αυστηρής τήρησης των οριζόμενων, θα πρέπει να δηλώσετε (στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης) έως και τρία άτομα εντός της αίθουσας κατά την τελετή, με το ονοματεπώνυμό τους, ως προσκεκλημένους σας. Η είσοδος στο χώρο του Πανεπιστημίου θα γίνει με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου πιστοποιητικών και ταυτοπροσωπίας.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΛΕΤΗΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ