– Στρογγυλή Τράπεζα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ευπαθών Ομάδων

H ΜΥΦΕΟ διοργανώνει, το Σάββατο 26/6/21, 18.00-19.30 Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο «Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών  με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές»

ΔΤ_Στρογγυλή Τράπεζα_ΜΥΦΕΟ