Υποβολή αιτήσεων σίτισης και στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 των προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σίτισης και στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω των επισυναπτόμενων εγγράφων

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φ Ε στην Κοζάνη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ