ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και φοιτητές της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2021, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

ΜΗΧ_ΓΕΩΠΕ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021