Έκτος Κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές σχετικά με το Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) «Νίκος Αναλυτής» του οποίου στόχο αποτελεί η διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές. Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών λήγει στις 20 lουλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.