Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές με το υπ’ αριθμ. 44010/Ζ1/16-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για υποτροφίες σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το συνημμένο αρχείο:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf