titlelogo Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης TE

Ανακοινώσεις

 • Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η κατάταξη πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση

  2. Αντίγραφο Πτυχίου

  3. Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων - δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2021.

  Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί αρχές Δεκεμβρίου του 2021. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

  Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Μαθηματικά Ι 2. Φυσική Ι 3. Γεωλογία

  Μαθηματικά Ι

  Α. ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

  α)  Πίνακες,  Ορίζουσες,   Γραμμικά   Συστήματα.

  β)  Συναρτήσεις  μιας  μεταβλητής

    -  Παράγωγος  (1ης  και  2ης  τάξης),  Εφαρμογές  παραγώγων, Διαφορικό  συνάρτησης

     -  Αόριστο  και  Ορισμένο  Ολοκλήρωμα  

        Τεχνικές  ολοκλήρωσης

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

  • Βιβλίο [77107076]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68375438]: Μαθηματικά Ι β έκδοση, Ρασσίας Θ. Λεπτομέρειες

   

  Φυσική Ι

  Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι»

  Μεγέθη, μέτρηση, μονάδες, διαστάσεις. Εξιδανικευμένα μοντέλα. Διανύσματα. Κίνηση. Δύναμη και κίνηση. Ενέργεια συστήματος. Ορμή και κρούση. Περιστροφική κίνηση. Στροφορμή. Βαρύτητα. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα. Θερμοκρασία και θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμικές μηχανές. Ο δεύτερο νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία.

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

  • Βιβλίο [18549052]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33074351]: Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68403543]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς-Τόμος Α'. Μηχανική, Θερμοδυναμική, Κύματα, Οπτική, Knight R.D. (Επιστ.επιμ: Σιδέρης Ευστάθιος, Γκανάτσιος Στέργιος) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22750100]: ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86055468]: Θεμελιώδης πανεπιστημιακή φυσική, Wolfson Richard (Συγγρ.) - Κατσικίνη Μαρία, Κουνάβης Παναγιώτης, Κουσουρής Κωνσταντίνος (Επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86198097]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες

   

  Γεωλογία

  Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ»

  Περιβαλλοντική Γεωλογία: Εισαγωγή, Γεωλογία, ο πλανήτης Γη (ηλικία, δομή, σύσταση). Ήπειροι, Ωκεανοί, Λιθοσφαιρικές πλάκες, Σεισμοί, Ηφαιστειότητα, Πετρογενετικά ορυκτά, Πετρώματα (Πυριγενή, Ιζηματογενή, Μεταφορτωμένα), Γεωλογικός κύκλος, Ορογενετικά συστήματα, Μορφολογία - Τοπογραφικοί χάρτες, Εξωγενείς δυνάμεις: Επίδραση του νερού - του πάγου - των θαλασσών - του ανέμου, Εξέλιξη της Γης (απολιθώματα, παραμορφώσεις πετρωμάτων, διαβρώσεις), Τεκτονική Γεωλογία (γεωλογικοί χάρτες, ρήγματα, πτυχές), Πηγές, καρστικά φαινόμενα, Ορυκτές πρώτες ύλες (μεταλλεύματα, ενεργειακά - λατομικά - βιομηχανικά ορυκτά), Τεχνική Γεωλογία: Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική - Τεχνικά Έργα, Γεωλογία - Χωροταξία - Περιβάλλον, Σύντομη αναφορά στην ιστορία της Γεωλογίας της Ελλάδας»

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

  • Βιβλίο [59394705]: Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης Λεπτομέρειες

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΟΥ

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ)

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό ΣΤ1/Σ121/17-09-2020, ορίζεται η καταβολή από τους ενδιαφερόμενους παράβολου 10€, για την έκδοση και χορήγηση παπύρου του Ιδρύματος. Το παράβολο καταβάλλεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (IBAN: GR6001103770000037754068890).

 1. Για την αποστολή του παπύρου, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να αποστείλει την απόδειξη καταβολής μαζί με εξουσιοδότηση σε εταιρία ταχυμεταφοράς.
 2. Για την δια ζώσης παραλαβή, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να καταθέσει την απόδειξη καταβολής και να επιδείξει την αστυνομική ταυτότητα (ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα- Πέμπτη, 11.00-13.00)

 

 

 

Μπισούκη Βασιλική 

(Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.)

Email: sec-tean@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68090 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50150 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

Τερλέκη Θεοδώρα

(Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)

Email : sec-geope@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68255 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50150 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18664603 10213208842678921 4822910602798380860 n copy copy