ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ_ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Οι  φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του δικτυακού τόπου https://praktiki-espa.uowm.gr/, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (για τα έντυπα έναρξης και λοιπές πληροφορίες). 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://praktiki-espa.uowm.gr/index.php/homepage/2734-2021-03-01-12-00-29.html