ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Δείτε το σχτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης από 3-30.11.2020, ΕΔΩ