Μηχανικοί Αντιρρύπανσης ΤΕ: Διαδικασία και θέματα πτυχιακών εργασιών

Παρακαλούνται οι σπουδαστές Μηχανικοί Αντιρρύπανσης ΤΕ να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες 00.ΟΔΗΓΙΕΣ για την ανάθεση και παράδοση της πτυχιακής εργασίας.

Επισυνάπτονται και τα απαραίτητα έντυπα.

01.ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc

03.BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ.doc

06.ENTYPO ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ.doc

07.ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕ.doc

08.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.doc

 

Επίσης, στο παρακάτω έντυπο θα βρείτε θέματα πτυχιακών εργασιών

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ