Μηχανικοί Αντιρρύπανσης ΤΕ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων 2020-2021

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων των Μηχανικών Αντιρρύπανσης (ΤΕΑΝ) έχει επικαιροποιηθεί, με την προσθήκη δυο μαθημάτων επιλογής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ε’ εξαμήνου)

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ζ’ εξαμήνου), το οποίο προσφέρεται σε συνδιδασκαλία με τους Μηχανικούς Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΓΕΩΠΕ).