Ενημέρωση φοιτητών 7ου εξαμήνου ΓΕΩΠΕ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 16:00 στην αίθουσα mre3 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου ΓΕΩΠΕ για τη διδασκαλία των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο.