Ενημέρωση φοιτητών 5ου εξαμήνου ΓΕΩΠΕ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών/τριών του 5ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στην αίθουσα mre2.