ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές για την επιστολή του ΟΑΣΑ σχετικά με τη "Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021". Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ