ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Εξέταση θεωρίας και εργαστηρίου

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 18:00-20:00 στην αίθουσα mre2. Η θεωρία θα εξεταστεί προφορικά ενώ το εργαστήριο γραπτά.