ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ZOOM

 

Οι εικονικές αίθουσες των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020 για την πλατφόρμα Zoom είναι οι παρακάτω:

https://zoom.us/my/uowm.mre1 Meeting ID: 571-692-2715

https://zoom.us/my/uowm.mre2  Meetind ID: 848-472-5420

https://zoom.us/my/uowm.mre3  Meeting ID: 237-541-4227