titlelogo Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος TE

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος σπουδών Τ.Ε. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διατίθενται είκοσι (20) θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  Γενικότερα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έναρξης Πρακτικής Άσκησης είναι μέχρι τις 10 κάθε μήνα για έναρξη την 1η του επόμενου μήνα, ανάλογα τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

  Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:   

  Α΄ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/9/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/10/2020
  Β’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/11/2020
  Γ’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/12/2020  

  Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ ή στο αντίστοιχο Τμήμα).

  >> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
  2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
  3. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
  4. Φωτοτυπία  του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια

  Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

  1. 1.      ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

  -        Σε περίπτωση υπολειπόμενων διαθέσιμων θέσεων, υπάρχει δυνατότητα παράτασης προθεσμίας, ή και μεταφοράς θέσεων σε επόμενη χρονική περίοδο ή και σε άλλο Τμήμα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

  -        H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr 

  -        Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα και θα διατίθενται μέχρι την πλήρη κάλυψή τους.

  -        Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

  1. 2.      ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

  -        του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr

  -        του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.

  -        επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

  Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  1. 3.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

  Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

  Στη συνέχεια, το  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

  >> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

  Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

   

  Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν

  i.          Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας και

  ii.          η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ)

   

  Μόνο στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί ανά πρόγραμμα σπουδών ΤΕ/Τμήμα προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών

  Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθούν επιπλέον τα παρακάτω:

  1. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

                   i.          Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή αριθμό περασμένων μαθημάτων

  μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  Αριθμός περασμένων μαθημάτων Μόρια
  39 & 40 40
  37 & 38 36
  35 & 36 32
  33 & 34 28
  31 & 32 24
  29 & 30 20
  27 & 28 16
  25 & 26 12
  23 & 24 8
  21 & 22 4

                  ii.          Οικονομικά κριτήρια, (συνολικό εισόδημα)

  μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  Συνολικό εισόδημα σε € Μόρια
  0-5000 40
  5001-10.000 35
  10.001-15.000 30
  15.001-20.000 25
  20.001-25.000 20
  25.001-30.000 15
  30.001-35.000 10
  35.001-40.000 5
  40.001 και πάνω 0

                iii.          Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

  μετέχει με 20% στο σύνολο και τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  Κοινωνικό ζήτημα Μόρια
  Αναπηρία φοιτητή  (του ιδίου) 10
  Αναπηρία ατόμου της οικογένειας 5
  Ορφάνια από 1 γονέα 5
  Ορφάνια από 2 γονείς 10
  Πολύτεκνοι 5

  Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr / Πρακτική Άσκηση / Αποτελέσματα) και ακολούθως συνολικά οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

  Η Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α.

  του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

   

  Ασβεστά Αργυρώ

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

  Δ/νση:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

  Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης Τ.Κ. 50150

  Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιαννάκης Κωνσταντίνος  -  Τηλ: 2461068064 | email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">praktiki@uowm.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό ΣΤ1/Σ141/30-06-2021, για την έκδοση του πτυχίου σε μορφή παπύρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε ειδικό κύλινδρο με το λογότυπο του Πανεπιστημίου, ορίζεται η καταβολή από τους ενδιαφερόμενους παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Το παράβολο θα καταβάλλεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία "ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ

 1. Για την αποστολή του παπύρου, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να αποστείλει την απόδειξη καταβολής μαζί με εξουσιοδότηση σε εταιρία ταχυμεταφοράς.
 2. Για την δια ζώσης παραλαβή, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να καταθέσει την απόδειξη καταβολής και να επιδείξει την αστυνομική ταυτότητα (ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα- Πέμπτη, 11.00-13.00)

 

 

Τερλέκη Θεοδώρα

(Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)

Email : sec-geope@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68255 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50150 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18664603 10213208842678921 4822910602798380860 n copy copy