ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Η Πρακτική Ασκηση. μέσω της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ