ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤ. 2020-2021

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και φοιτητές η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Δείτε το έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ΕΔΩ