ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την μη καταβολή του αντιτίμου χρήσης φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020. Δείτε την απόφαση ΕΔΩ