Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ. - Ανακοίνωση-Eξετάσεις θεωρητικών μαθημάτων κ.Αμανατίδου

Απαιτήσεις για εξ’ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου του 2020

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων (i) Περιβαλλοντική Χημεία, (ii) Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, (iii) Προχωρημένες και Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, (iv) Περιβαλλοντική Νομοθεσία και (v) Διασφάλιση Ποιότητας θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM.

Οι σύνδεσμοι (links) για τις ηλεκτρονικές αίθουσες στις οποίες θα πρέπει να συνδεθείτε για το αντίστοιχο μάθημα είναι οι εξής:

  1. Περιβαλλοντική Χημεία, https://zoom.us/my/uowm.chemeng7
  2. Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, https://zoom.us/my/uowm.chemeng8
  3. Προχωρημένες και Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, https://zoom.us/my/uowm.chemeng8
  4. Περιβαλλοντική Νομοθεσία, https://zoom.us/my/uowm.chemeng8
  5. Διασφάλιση Ποιότητας, https://zoom.us/my/uowm.chemeng8

Θα πρέπει όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις:

-          Να έχουν διασφαλίσει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο (smartphone) με σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) και πρόσβαση στο ZOOM

-          O ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσουν να διαθέτει κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά

-          Να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα για ταυτοποίηση

-          Να έχουν διασφαλίσει τρόπο για την ηλεκτρονική αποστολή (upload στο ΖΟΟΜ) του γραπτού τους

Η ηλεκτρονική αποστολή του γραπτού θα γίνει κατόπιν ψηφιοποιήσης αυτού, σε ένα αρχείο (pdf ή word file), με χρήση σαρωτή (scanner) ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (αυτόνομης ή από κινητό τηλέφωνο) και ανέβασμα (upload) στο chat-room του ΖΟΟΜ. Οδηγίες για την ψηφιοποιήση του γραπτού δε θα δοθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εναλλακτικά, οι απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων μπορούν να γραφτούν απ’ ευθείας σε αρχείο word, το οποίο μετά το τέλος της χρονικής διάρκειας της εξέτασης θα ανέβει στο chat-room του ΖΟΟΜ.