ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος σπουδών Τ.Ε. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διατίθενται είκοσι (20) θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Γενικότερα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έναρξης Πρακτικής Άσκησης είναι μέχρι τις 10 κάθε μήνα για έναρξη την 1η του επόμενου μήνα, ανάλογα τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:   

Α΄περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/9/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/10/2020
Β’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/11/2020
Γ’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/12/2020  

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ ή στο αντίστοιχο Τμήμα).

Αρχείο Πρόσκλησης (PDF)