Διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 Yποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

1.   Υπεύθυνη Δήλωση. πατήστε εδώ

2.   Ανακοίνωση. πατήστε εδώ

3.   Υπεύθυνη Δήλωση. πατήστε εδώ

4.   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά. πατήστε εδώ