Ανακοίνωση (Δεύτερη *Δοκιμαστική Εξέταση* στο σύστημα εξ-αποστάσεως εξέτασης eAssessment/Moodle)

Αγαπητοί Φοιτητές,

Την Παρασκευή *26/06/2020* είναι προγραμματισμένη η Δεύτερη *Δοκιμαστική

Εξέταση* στο σύστημα εξ-αποστάσεως εξέτασης eAssessment/Moodle.

Σκοπός της δοκιμαστικής εξέτασης είναι ο *έλεγχος επάρκειας**του τεχνικού εξοπλισμού* σας (έγιναν κάποιες αλλαγές στην διαδικασία) και η δοκιμή των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου του Πανεπιστημίου σε πραγματικές συνθήκες.

Τέλος, γίνεται για να δοθεί η ευκαιρία σε όσους φοιτητές δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην πρώτη δοκιμαστική, να το κάνουν τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εξέτασης, μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση στη σελίδα :

https://noc.uowm.gr/www/exams-dokimastikes-2/ . Η σελίδα θα ενημερώνετε καθώς θα υπάρχουν νεώτερα από τα τμήματα.

Η είσοδος στην εφαρμογή των εξετάσεων μέσω Moodle γίνεται από την σελίδα https://exams.uowm.gr/ , όπου και υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης τους συστήματος, όπως και ενημερωτικά βίντεο.

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα μπορεί να επιλέξουν να μην συμμετάσχουν στην δοκιμαστική εξέταση.

Εκ του τμήματος Μηχανοργάνωσης