Ανακοίνωση 24062020

Αγαπητοί Φοιτητές,

Για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την διαδικασία της δοκιμαστικής εξέτασης, παρακαλείσθε, όσοι λάβατε μέρος να μας απαντήσετε στο συντομότατο ερωτηματολόγιο στην διεύθυνση :

https://forms.gle/VFFmBrZV8Tdressg6