Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα των Αγγλικών στην εξεταστική του Ιουνίου 2020, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο e-class και για ενημέρωση, αλλά και για να είναι δυνατή η εξέταση τους, η οποία θα γίνει μέσω του e-class.