Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Ανακοίνωση

Οι φοιτητές για να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν  στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εγγραφεί στο e-class