Πρόγραμμα εξετάσεων εργαστηρίων Εαρινού 2019-2020 ΓΕΩΠΕ

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξέτασης των εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αρχείο PDF