Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων της κυρίας Αμανατίδου (Ιούνιος-Ιούλιος 2020))

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές προτίθενται να εξεταστούν στα μαθήματα:

να εγγραφούν στο αντίστοιχο e-class του μαθήματος, ώστε να λάβουν γνώση των απαιτήσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση (χρήση κάμερας, internet κλπ.), καθώς και της ύλης στην οποία θα εξεταστούν.