Ενημέρωση σχετικά με την ενσωμάτωση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ στο URegister φοιτητών uowm

Οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών ΤΕ (πρώην ΤΕΙ), ενημερώνονται ότι έχουν γίνει αλλαγές από 03/06 σε ότι αφορά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς (URegister).

Η σχετική ανακοίνωση υπάρχει στο : https:Εν//noc.uowm.gr/www/enopoiisi-uregister/