Εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών (εξεταστική Ιουνίου 2020)

Aνακοινώνεται ότι για τις εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών αποφασίστηκε (πρακτ.Κοσμητείας 74/8-5-2020)να δοθεί η δυνατότητα για τους φοιτητές ΤΕ που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών), και δεδομένου ότι δεν προσφέρονται πλέον σταδιακά μαθήματα παλαιότερων εξαμήνων, κατά την ερχόμενη και τις επόμενες εξεταστικές περιόδους,  να εξεταστούν χωρίς περιορισμό σε όλα τα μαθήματα που επιθυμούν,  ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή  εαρινό εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κάνει ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο.