Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Στον σύνδεσμο https://help.uowm.gr/ θα βρείτε οδηγίες  για την "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επιμέρους σύνδεσμοι :

α)"Οδηγίες για Φοιτητές" https://help.uowm.gr/?page_id=16 ,

β) "Οδηγίες για Καθηγητές"https://help.uowm.gr/?page_id=48  ,

γ)"Συχνά προβλήματα  (για Καθηγητές)" https://help.uowm.gr/?page_id=197