Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας ΓΕΩΠΕ Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα γίνονται σε εικονικές αίθουσες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

 

4ο Εξάμηνοhttps://zoom.us/my/uowm.mre2 Meetind ID: 848-472-5420

 

6ο Εξάμηνοhttps://zoom.us/my/uowm.mre3 Meeting ID: 237-541-4227

 

Η διδασκαλία θα γίνεται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Αρχείο PDF

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα εισέρχονται στις αίθουσες με το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό μητρώου τους. Θα εισέρχονται σε αίθουσα αναμονής, μέχρι να τους αποδεχθεί ο διδάσκων στην αίθουσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

UOWM HELP

Επίσης, οι καθηγητές και το εργαστηρικό προσωπικό του Τμήματος θα λειτουργούν ώρες ηλεκτρονικού γραφείου για την εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μαθημάτων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: