ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων στους φοιτητές-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Covid-19

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις γραμματείες στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.

ΠατήστεΕΔΩγια να διαβάσετε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τα μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19.

 

Σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr/