Εγγραφές/Δηλώσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.)

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές εισαγωγικής κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε., τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή στο tei on-line για τη Δήλωση Μαθημάτων  Εαρινών Εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 00.00 έως και την Κυριακή 01/03/2020 και ώρα 24.00, αδιάλειπτα.

β) Οι συνολικές ώρες που μπορεί να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τριάντα οκτώ (38), με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.

γ) Δεν κατοχυρώνεται βαθμός (εργαστήριο, ή θεωρία) σε μάθημα το οποίο δε δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, που βρίσκεται σε κανονική διάρκεια σπουδών στο τρέχον εξάμηνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου, θεωρία και εργαστήριο - ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα διεχαχθεί η διδασκαλία τους - θα δηλωθούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ από τους φοιτητές/τριες που τα οφείλουν στην εφαρμογή, καθώς θα εξεταστούν κανονικά στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020.