Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020 υπάρχουν δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με ημερομηνία έναρξης την 1/3/2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της πρόσκλησης: Πρόσκληση Πρακτικής ΕΣΠΑ (αρχείο PDF)