ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώνονται στους/τις φοιτητές/τριες της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή στο tei on-line για τη Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 00.00 έως και την Κυριακή 06/10/2019 και ώρα 24.00, αδιάλειπτα.

β) Οι συνολικές ώρες που μπορεί να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τριάντα οκτώ (38), με βάση το Νέο Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.

γ) Μάθημα το οποίο δε δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, (εργαστήριο, ή θεωρία), δε βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου, θεωρία και εργαστήριο - ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα διεχαχθεί η διδασκαλία τους - θα δηλωθούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ από τους φοιτητές/τριες που τα οφείλουν στην εφαρμογή, καθώς θα εξεταστούν κανονικά στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2020.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές που θα δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες για να ενημερωθούν για τον τρόπο και χρόνο διδασκαλίας τους.