ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την 1η Νοεμβρίου 2019, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και τις 11 Οκτωβρίου 2019 και όσοι φοιτητές επιθυμούν να ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως 11 Νοεμβρίου 2019. Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του δικτυακού τόπου http://dasta.teiwm.gr/ , οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (για τα έντυπα έναρξης, τις διαθέσιμες θέσεις που επιχορηγούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020", τις προθεσμίες υποβολής, ημερομηνίες έναρξης κτλ). Δείτε την σχετική ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2490-ggg-----112019--122019---.html