Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση και η είσοδος στο σύστημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.