ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS +

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 για Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας