ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ_ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ενημέρωση σχετικά με το WS 4 - Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου
για το οικογενειακό εισόδημα, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ