ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D_2019_signed.pdf