Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε κατόχους διδακτορικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας" ΕΔΒΜ 82 (MIS 5030473).

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

espa