ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

Παρατίθεται λίστα διαθεσίμων θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδ. Έτος 2018-19. Πατήστε ΕΔΩ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν θέμα για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο καθηγητή. 

Η ανάληψη του θέματος, ολοκληρώνεται με την κατάθεση του Εντύπου Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας (Πατήστε ΕΔΩ) στη γραμματεία του τμήματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Από τη γραμματεία του τμήματος