ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την 1η Νοεμβρίου 2018, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και τις 10 Οκτωβρίου 2018. Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του δικτυακού τόπου http://dasta.teiwm.gr/ , οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (για τα έντυπα έναρξης, τις διαθέσιμες θέσεις που επιχορηγούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020", τις προθεσμίες υποβολής, ημερομηνίες έναρξης κτλ). Δείτε την σχετική ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2218-ggg-.html