ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ Δ.Μ.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσουν οι Διευθυντές  των αντίστοιχων Προγραμμάτων την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 6:00-8:00 μμ. στο Κοβεντάρειο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1229&lang=el