Η Κατεύθυνση Μηχανικών ΓΕΩΠΕ στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Εταιρείας Λογισμικού Μεταλλευτικού Σχεδιασμού Maptek

Η εταιρεία Maptek, δημιουργός του λογισμικού μεταλλευτικού σχεδιασμού Vulcan που χρησιμοποιείται σε μαθήματα της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, συμπεριέλαβε στο τεύχος Σεπτεμβρίου του τριμηνιαίου ενημερωτικού φυλλάδιου Maptek Forge, άρθρο σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος και τη χρήση του λογισμικού για την εκπαίδευση των σπουδαστών μας. Το φυλλάδιο διανέμεται σε εκτυπωμένη και ψηφιακή μορφή σε πάνω από 19000 χρήστες του λογισμικού Vulcan που εργάζονται σε 500 και πλέον μεταλλευτικές εταιρείες και ιδρύματα παγκοσμίως. Το άρθρο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Maptek:

https://www.maptek.com/forge/september_2018/mine_planning_education.html